Biladministrasjon - Operasjonell billeasing for små og store bedrifter
×
Denne kalkulatoren med tilhørende database gir deg mulighet til å velge mellom alle relevante biler for det typiske bilmarkedet og gir over 75.000 totalkostnadskalkulasjoner.
Totalkostnaden per bil, "Total Cost of Ownership"*, vises ved at man velger alle de forutsigbare tillegstjenestene i løsningen.
Drivstoffkostnad er ofte varierende grunnet fører og mengde last, men vises gjennom «Pris per kjørte kilometer». Verktøyet gir en unik sammenlignbarhet mellom forskjellige bilmerker og modeller. Alle totalkostnadskalkulasjonene som fremkommer i løsningen er reelle priser fra Autolease.no.
* Total Cost of Ownership er en beregningsmodell som viser den totale kostnaden for bruken av et produkt med hensyn til hvor lenge og i hvilket omfang som produktet brukes.
FINN DIN NESTE BIL HER
Velg bilmerke:
Velg biltype: